Dr inż. Anna Żak

SYLWETKA

Dorobek naukowy Dr inż. Anny Żak / Pobierz plik

--------------------

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyplom magistra inżyniera budownictwa uzyskała w specjalności „Drogi, ulice i lotniska”.

Stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie Budownictwo uzyskała na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w 1993r. Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach pracowała w latach 1980-2014. Posiada:

- Uprawnienia budowlane nr 77/91 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych,

- Uprawnienia Rzeczoznawcy SITK 706/2000 w zakresie układów komunikacyjnych w miastach, zabezpieczenia budowli i urządzeń komunikacyjnych przed szkodami górniczymi oraz inżynierii ruchu.

Autorka i  współautorka: 18 publikacji w Zeszytach Naukowych, 20 w czasopismach oraz 57 referatów na konferencjach.

Autorka i współautorka: 57 opinii, analiz, ocen i projektów oraz 32 prac naukowo-badawczych.

Uzyskała 8 nagród rektorskich za działalność dydaktyczną, organizacyjną i badawczą.

Promotor 249 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Prowadzi przedmioty z dziedziny drogownictwa – „Budownictwo komunikacyjne 1” i „Budownictwo komunikacyjne 2” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz Nowoczesne budownictwo komunikacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Dla studentów obcokrajowców prowadzi w języku angielskim zajęcia z przedmiotu „Highway engineering”.

Obszary zainteresowań naukowo badawczych - problematyka inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oferta badawcza dla przemysłu - opinie i analizy z zakresu inżynierii ruchu drogowego.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Budownictwo komunikacyjne 1
 • Budownictwo komunikacyjne 2
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Skrzyżowania i węzły drogowe
 • Projektowanie dróg
 • Ulice
 • Komunikacje miejskie
 • Systemy sterowania ruchem
 • Modelowanie węzłów drogowych
 • Ochrona środowiska w drogownictwie
 • Transport i środowisko
 • Transportation Infrastructure

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego

OFERTA BADAWCZA

 • Opinie i analizy z zakresu inżynierii ruchu drogowego

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Powielane materiały dydaktyczne przygotowane do zajęć projektowych z przedmiotu Budownictwo Komunikacyjne 1 i Budownictwo Komunikacyjne 2.

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU