Dr hab. inż. Giang Nguyen, Prof. ATH

SYLWETKA

Posiadane stopnie naukowe i zawodowe:

  • 1989: mgr inż., Uniwersytet Transportu i Komunikacji w Żylinie, Słowacja
  • 1994: doktor, Uniwersytet Transportu i Komunikacji w Żylinie, Słowacja
  • 2011: doktor habilitowany, Żyliński Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

PROWADZONE PRZEDMIOTY

  • Mechanika gruntów (studia stacjonarne, ćwiczenie laboratoryjne)
  • Fundamentowanie (studia stacjonarne, ćwiczenie projektowe)

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

  • Laboratoryjne badanie gruntów
  • Harmonizacja projektowania konstrukcji geotechnicznych w Europie
  • Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie

OFERTA BADAWCZA

  • Laboratoryjne badanie gruntów
  • Konsultacja geotechniczna

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Materiały w opracowaniu.

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU