Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH

SYLWETKA

 • mgr inż. budownictwa lądowego (Politechnika Śląska 1972; wpisany do Złotej Księgi Wydziału)
 • dr nauk technicznych (Politechnika Śląska 1982; nagroda Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych)
 • dr hab. nauk technicznych (Politechnika Śląska 2014)
 • szkolenie z zakresu weryfikowania projektów konstrukcji stalowych (1975) i studia podyplomowe z zakresu budownictwa na terenach górniczych (1984)
 • uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (od 1986); członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wpisany do Centralnego Rejestru (od 2002)
 • rzeczoznawca PZITB w specjalności: budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe-budownictwo kubaturowe, konstrukcje metalowe, posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenach górniczych (od 2002)
 • starszy asystent projektanta W Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT Gliwice (1972-1973)
 • pracownik Politechniki Śląskiej (1973-2015)
 • praktyka budowlana-wykonawcza na budowach w Zabrzu (1973-1978) oraz w Gliwicach (1984-1986)
 • konsultant w Biurze Projektów Chłodni Energetycznych „PROJCHŁOD” Gliwice
 • Wykładowca na kursach szkoleniowych dla inżynierów i nauczycieli (1979-1991, 2006-2007, 2009, 2016)
 • autor lub współautor: szeregu projektów naukowo-badawczych wykonywanych w ramach problemów resortowych i węzłowych oraz badań kierunkowych, 150. projektów budowlanych różnorakich obiektów i ponad 200. ekspertyz budowlanych, w tym zawalonej Hali Wystawowej w Chorzowie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w Katowicach
 • autor programów komputerowych do obliczeń: stalowych chłodni kominowych, kominów stalowych i murowanych, zbiorników o osi pionowej na materiały sypkie, dowolnych płaskich konstrukcji prętowych z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych i efektów II rzędu
 • kierownik budowy około 30. obiektów oraz inspektor nadzoru około 15. obiektów
 • członek Komitetu Nauki PZITB (od 1992), reprezentant członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2010), członek Sekcji Konstrukcji Metalowych KILIW PAN (od 2016)
 • funkcyjny członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gliwicach (1993-2005)
 • autor lub współautor około 100. artykułów i referatów zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 3 monografii
 • odznaczony: Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej (2002), Medalem Złotym za długoletnią służbę  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2008), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010)
 • pracownik ATH (od 2015)

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • ćwiczenia projektowe i laboratoryjne, zajęcia lekcyjne, wykłady, seminaria dyplomowe, prace dyplomowe z konstrukcji metalowych na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych, magisterskich i inżynierskich oraz seminaria z konstrukcji metalowych na studiach doktoranckich
 • wykłady z: budowlanych konstrukcji miejskich i przemysłowych, zaawansowanego projektowania konstrukcji, w tym analizy globalnej konstrukcji z geometrycznymi imperfekcjami i podatnymi węzłami oraz z zakresu projektowania węzłów w konstrukcjach stalowych i montażu konstrukcji stalowych
 • wykłady i ćwiczenia projektowe z konstrukcji drewnianych
 • programowanie komputerowe w ramach prac dyplomowych

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • konstrukcje metalowe
 • konstrukcje drewniane
 • budowle na terenach górniczych
 • analiza globalna konstrukcji z imperfekcjami geometrycznymi i podatnymi węzłami
 • przestrzenne konstrukcje prętowe

OFERTA BADAWCZA

 • opinie, oceny i ekspertyzy wszelkiego rodzaju obiektów o konstrukcji stalowej takich jak: galerie transportowe, zbiorniki , silosy, chłodnie kominowe i kominy, obiekty w elektrowniach i elektrociepłowniach, obiekty kopalniane, hale sportowe i przemysłowe, zadaszenie trybun, sale gimnastyczne, baseny, lodowiska, budynki, szkoły, pawilony handlowe, maszty i wieże telefonii komórkowej, przekrycia o dużych rozpiętościach.
 • opinie i oceny i ekspertyzy obiektów murowanych i drewnianych takich jak: budynki mieszkalne, kościoły, przekrycia hal sportowych i basenów
 • opinie i oceny projektów budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej i drewnianej

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Przekazywane na bieżąco studentom w trakcie zajęć

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU