Dr hab. inż. Janusz Juraszek, Prof. ATH

SYLWETKA

 • mgr inż - 1981
 • studia podyplomowe w latach 1983-85  Instytut Matematyki PAN,Politechnika Warszawska, IPPT PAN - metoda elementów skończonych zagadnienia optymalizacyjne
 • praca Biuro Projektów 1982-1986
 • dr nauk technicznych 1991
 • studia podyplomowe zarządzanie jakością TUV Rheinland
 • ekspert TUV
 • dr hab. nauk technicznych 2007
 • 2009 wystąpił z inicjatywą utworzenia kierunku budownictwo
 • 2009-10 intensywne działania na rzecz powołania kierunku budownictwo
 • 2009 - 2013 dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • 2010 - 2016 zrealizował 12 projektów krajowych, europejskich
 • 2014 nagroda Horacego Popsa za najlepszą publikacje w 2013 roku i propozycja rocznego pobytu na Uniwersytecie w Atlancie
 • od 2015 Dyrektor Instytutu Budownictwa

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • wytrzymałości materiałów
 • laboratorium wytrzymałości materiałów
 • metody obliczeniowe
 • nowoczesne metody diagnostyczne *
 • metoda elementów skończonych*
 • mechanika i wytrzymałość materiałów**
 • mechanika budowli *

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • wytrzymałość materiałów
 • nowe materiały
 • innowacje w budownictwie
 • monitoring na pomocą światłowodów s siatkami Bragg'a i OTDR
 • magnetyczne metody diagnostyczne
 • bezdotykowe systemy pomiaru odkształceń
 • metoda elementów skończonych
 • systemy złączne w energetyce

OFERTA BADAWCZA

 • obliczenia i symulacje wytrzymałościowe
 • ocena bezpieczeństwa i ryzyka
 • doświadczalna analiza odkształceń i naprężeń
 • badania nieniszczące

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Dostarczane są na bieżąco studentom w trakcie semestr.

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU