Dnia 2.03.2018n r., w Dziekanacie WIMBiS, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez PZITB Oddział Bielsko-Biała na najlepszą pracę dyplomową na kierunku budownictwo obronioną w 2017 r. Do konkursu przedstawiono 9 prac. Pierwszą nagrodę uzyskał
inż. Biernat Przemysław absolwent studiów niestacjonarnych za pracę pt. „Badanie wpływu globalnych i lokalnych imperfkcji łukowych w konstrukcji dachowej hali przemysłowej na wytężenie stężeń dachowych” napisaną pod kierunkiem prof. ATH, dr hab. Inż. Jana Zamorowskiego. Drugą nagrodę uzyskał inż. Mojeścik Kamil absolwent studiów stacjonarnych, za pracę pt. „Projekt parkingu wielopoziomowego” napisaną pod kierunkiem dr inż. Szymona Dawczyńskiego. Dwie trzecie nagrody uzyskali również absolwenci studiów stacjonarnych: inż. Mizera Mirosław za prace pt. „ Koncepcja modernizacji skrzyżowania ulic Centralnej, Górskiej i Kościelnej w Wieprzu napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Żak oraz inż. Gilowska Magdalena za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny niecki basenu rekreacyjnego”, promotor dr inż. Szymon Dawczyński.

Nagrody wręczył mgr inż. Przemysław Pępek – Przewodniczący bielskiego Oddziału PZITB w obecności mgr inż. Janusza Kozuli Wiceprzewodniczącego Oddziału oraz Dziekana Wydziału prof. ATH,  dr hab. Inż. Janusza Juraszka i opiekuna kierunku budownictwo prof. ATH, dr hab. Inż. Jana Zamorowskiego.