Dr inż. Arkadiusz Grzywa

SYLWETKA

Arkadiusz Grzywa urodzony w Pszczynie związany z filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej od 1996r.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013r.
Główny obszar zainteresowań dotyczy badań nieniszczących elementów i konstrukcji ferromagnetycznych z zastosowaniem poniższych metod:

 • Metoda Rozproszonego Pola Magnetycznego,
 • Metoda magnetyczna badania lin stalowych,
 • Technika światłowodowa FBG,
 • Defektoskopia magnetyczno-proszkowa (MT).

PROWADZONE PRZEDMIOTY

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów:

 • ćwiczenia audytoryjne

Wytrzymałość Materiałów:

 • ćwiczenia audytoryjne
 • ćwiczenia laboratoryjne
 • ćwiczenia projektowe

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

Główny obszar zainteresowań dotyczy badań nieniszczących elementów i konstrukcji ferromagnetycznych z zastosowaniem poniższych metod:

 • Metoda Rozproszonego Pola Magnetycznego,
 • Metoda magnetyczna badania lin stalowych,
 • Technika światłowodowa FBG.

OFERTA BADAWCZA

 • Metoda Rozproszonego Pola Magnetycznego,
 • Technika światłowodowa FBG.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Materiały na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną dla studentów.

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU