Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

 

Dlaczego studia II stopnia?

 • Tytuł magistra w branży Budownictwo podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy. Ukończone studia II stopnia świadczą o większej wiedzy, wszechstronności oraz profesjonalnym podejściu pracownika do zadań jakie ma wykonywać.
 • Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia;
 • Doświadczenie Instytutu Budownictwa jest bardzo duże na rynku edukacyjnym, z uwagi na profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz nowoczesne pracownie i laboratoria, które są wyposażone w najnowszy sprzęt, co stwarza idealne warunki do kształcenia się na najwyższym poziomie;
 • Nauka na II stopniu to rozszerzenie wiedzy teoretycznej i nauka o aktualnych problemach sektora budowlanego oraz sądowniczego, wraz z analizą optymalnych metod ich rozwiązania. Tworzy ona idealne warunki do rozwoju naukowego i nabycia odpowiedniej wiedzy niezbędnej przy zakładaniu własnych działalności  gospodarczej.
 • Program studiów na II stopniu zakłada, że kandydaci posiadają odpowiedni poziom umiejętności wyniesionych podczas nauki na studiach  I stopnia.
 • Na przedmiotowych studiach II stopnia kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa. W czasie trwania studiów masz szansę zdobyć m.in. krajowe lub międzynarodowe certyfikaty, podczas praktyk krajowych i zagranicznych.
 • Bardzo nowoczesny i podążający za aktualnymi trentami w budownictwie, studia magisterskie dają szanse na wykorzystanie indywidualnego potencjału każdego Studenta.
 • Jeśli branża budownictwo jest tym, co cie interesuje i chcesz się realizować w tej branży oraz wspinać bo bardzo emocjonującej drabinie rozwoju branżowego, nie poprzestawaj na studiach I stopnia.
 • Budownictwo to dziedzina, w której stale należy się doskonalić i podnosić swoje kompetencje. To branża, która zawsze ma grono nabywców, dla których można otworzyć kolejną firmę, która będzie zapewniać usługi budowlane najwyższej klasy w wybranej gałęzi przemysłu budowlanego.
 • Studiowanie w nowoczesnej infrastrukturze i miłej atmosferze
 • Studia II stopnia w Instytucie Budownictwa to bardzo wyjątkowa oferta ponieważ odpowiadają potrzebom rynku i gwarantują zdobycie dobrej pracy.

--------------------

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Budownictwo może się realizować zawodowo między innymi :

 • w firmach budowlanych zajmujących się budową, wdrażaniem nowych rozwiązań budowlanych i nowych systemów projektowania i zarządzania inwestycjami,
 • w zespołach projektowych, wykonawczych i monitorujących branże budowlaną ;
 • w własnych działalności gospodarczej ukierunkowanej na aktualne potrzeby rynku i w branży budowlanej o specjalizacji , którą świetnie zna i bardzo lubi właściciel firmy
 • w jednostkach samorządowych i organizacjach rządowych,
 • laboratoriach branżowych sektora budownictwa
 • poprzez kontynuację rozwoju naukowego na studiach III stopnia lub na specjalistycznych studiach podyplomowych

--------------------

ATRYBUTY specjalizacji:

 • zyskujesz kompetencje z zakresu budownictwa ogólnego oraz dodatkowo specjalistyczną wiedzę z zakresu
 • jest specjalnością przyszłościową w aspekcie nowoczesnych metod  projektowych, wykonawczych i organizacyjnych inwestycji inżynierskich,  gdyż wzrasta konieczność realizacji obiektów budowlanych w nowych innowacyjnych metodach.
 • Nowe zaawansowane technologicznie obiekty budowlane wymagają stałego nadzoru i analizy oddziaływań na konstrukcje, które są nowe i nie były brane do obliczeń projektowych, co kreuje perspektywy twórczej pracy w niniejszej branży.
 • Rozwój naukowo biznesowy sektora gospodarczego budownictwo dale duże możliwości zatrudnienia przy projektowaniu , realizacji i monitoringu budynków i budowli budowlanych.

Studia

"Jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu" - sugeruje znany amerykański coach Jim Rohn. Jeśli nie pójdziesz po maturze na studia i zamiast tego podejmiesz pracę w barze - będą cię przede wszystkim kształtować koledzy za barem i jego stali klienci. Z kolei jeżeli pójdziesz na studia, które skupiają ludzi marzących o stabilnym etacie w korporacji - prawdopodobnie sam zaczniesz aspirować do tego samego.

Studia

Życie studenckie to dla wielu jedno z najwspanialszych doświadczeń. Najbardziej wartościowe przyjaźnie rodzą się często właśnie w studenckim środowisku - pośród ludzi, z którymi razem się uczysz, tworzysz wspólne projekty, jeździsz na wakacje.

Studia

Formalny dowód wyższego wykształcenia jest także istotny w tych zawodach, które regulują odpowiednie przepisy i ustawy, uprawnienia budowlane

Studia

Rynek pracy zmienia się szybciej niż trwa trzyletni (tym bardziej pięcioletni) cykl nauczania a konkretne zawody są i będą zawsze potrzebne. Działalność i kształcenie odbywa się w nowo wzniesionym budynku C oraz w nowoczesnych laboratoriach. Umożliwia on uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu odpowiedniego stażu W trakcie studiów w ramach programu Sokrates  studenci  mają możliwość studiowania za granicą 1 lub nawet 2 semestry.

Bogdan Kisiała

Koncern @ STRABAG
Nasz absolwent Bogdan Kisiała jest dyrektorem technicznym oddziału Koncernu STRABAG - zarządza pięcioma kopalniami kruszyw na Dolnym Śląsku

Marcin Pacyński

nauczyciel bielskich szkół @ WIMBIŚ
Liczę, że wybrany przeze mnie kierunek inżynierski pozwoli mi bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Bo mimo kryzysu cały czas w naszym kraju trzeba budować. Chcę tę szansę wykorzystać, właśnie poprzez podjęcie studiów na kierunku budownictwo w ATH

Dominik Dendys

student budownictwa @ WIMBIŚ
Udało mi się znaleźć interesujący kierunek studiów, budownictwo, w uczelni położonej w Beskidach. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to był dobry wybór, łączący ze sobą oba zainteresowania